Search
  • ronenoam

כלב או עכבר? הכל על מחלת העכברת

לפטוספירוזיס, הידועה גם בשם "עכברת", היא מחלה של בעלי חיים שבה גם בני אדם עלולים להדביק. חיידק הלפטוספירה מופרש בשתן של בעל חיים חולים ושורד תקופה ממשוכת במים ובקרקע. בד"כ המחלה מועברת על ידי מכרסמים ומכאן שמה. החיידק אוהב להימצא במקורות מים עם זרימה איטית כפי שקרה בעבר בנחלים בגולן. בני אדם יכולים להידבק בחיידק בחשיפה להפרשות: ממגע עם שתן המכיל את החיידק, בליעה או מגע עם מים המזוהמים בשתן, דרך פצעים או ריריות הגוף וגם ממגע עם הפרשות המלטה של חיה נגועה. מחלת העכברת פוגעת במערכות רבות בגוף אך חומרת המחלה משתנה ובעל חיים שנחשף יכול להיות ללא סימנים או עם סימנים כלליים של חום וחולשה ועד מחלה חמורה הכוללת כשל כליה וכבד. בבני אדם תופיע מחלה דמוית שפעת עם שני גלי חום ותתיכן צהבת, כשל כליה או דלקת קרום המוח. לחיסון המשושה יש תפקיד חשוב במניעת המחלה כיוון שהוא נותן הגנה נגד שני זנים של לפטוספירה. כדי לשמר את ההגנה יש לחסן את הכלב כל שנה. דרכים אחרות למנוע את המחלה הם לא לתת לכלבים לשתות ממקורות מים שעלולים להיות מזוהמים ולהימנע ממגע של בעלי החיים שלנו עם מכרסמים.


6 views0 comments

Recent Posts

See All