Search
  • ronenoam

❗️⚠️חסימת מעיים וגופים זרים⚠️❗️


חסימת מעיים, גוף זר, ניתוח, כלבה
ניתוח להסרת גוף זר וחסימת מעיים

מתנצלים מראש על התמונה אך איך לא נראה את הגרביון שיצא מביגלית מתוקה ?

הציגה סימפטומים של הקאות ושלשולים ובאפיסת כוחות הגיעה אלינו

לאחר בדיקות וניתוח, הבייבי מתאוששת🧿🧿🧿🧿🧿 בבית ומקבלת את כל התרופות שלה | כי ההורים שלה אלופים ומצליחים לתת בעצמם את הטיפול ה


ביתי.|


פה בשבילכם

046208716#חסימתמעיים #וטרינר #וטרינרית #כלב #כלבה #ביגל #ניתוח #מרכזיםוטרינרים #מרפאהוטרינרית

4 views0 comments

Recent Posts

See All