top of page
Bulldog Scratching

רפואה מונעת 

רפואה מונעת איכותית הינה שוטפת ורציפה, אשר, כוללת תחתיה לא רק חיסוני מנע כמו - משושה, כלבת, שעלת, פרוו - כלבלבת, לפטוספירה בכלבים או מרובעת וכלבת בחתולים - אלא גם טיפולים נגד טפילים פנימיים וחיצוניים:

​פנימיים:

תולעים

תולעת הפארק​

​חיצוניים:

פרעושים

קרציות

אקרדיות

דמודקס

סקביאס

bottom of page